Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Zainteresowanie, w ciągu ostatnich lat, tematyką życia i społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych dało możliwość poznania ich potrzeb oraz przeszkód, jakie napotykają w codziennych czynnościach. Mając na uwadze, iż osoby niepełnosprawne nie są tak samodzielne, jak w pełni sprawni obywatele, władze postanowiły pomóc im w podniesieniu warunków życiowych i mieszkaniowych. Powstał szereg programów, które polegały na udzielaniu osobom niepełnosprawnym wsparcia finansowego na różnorodne wydatki podnoszące poziom życia. Jednym z takich programów jest program pn.: „Likwidacja barier architektonicznych”. Przewiduje on objęcie wsparciem finansowym działania budowlane i remonty mieszkań tak, aby dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mówimy tutaj o likwidacji schodów oraz progów, dostosowanie przejść drzwiowych do szerokości wózka, przystosowanie łazienki do samodzielnego użytkowania jej przez niepełnosprawnego. Za uzyskane dofinansowanie można zatem wykonać wiele drogich i czasochłonnych prac remontowych w danym mieszkaniu. Pomoc zapewnia zakup niezbędnych materiałów oraz wynajęcie fachowców do przeprowadzenia remontu. Nadzór nad realizacją programu oraz prawo rozdysponowywania środków finansowych na ten cel spoczywa w zakresie obowiązków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla województwa kujawskopomorskiego właściwa jednostka znajduje się w Toruniu.