21 February 2024 New York

Blog Post

Decyzja pozwolenia na użytkowanie

Decyzja pozwolenia na użytkowanie

W zakresie formalnym istnieje wiele wymogów, jakie muszą spełnić inwestorzy określonych nieruchomości. Odmienne zadania stawiane są przed realizującymi przedsięwzięcia gospodarcze, inne przed posiadaczami obiektów społecznych, a inne przed właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Te ostatnie charakteryzują się zminimalizowaniem formalności urzędowych. Są to bowiem obiekty indywidualne i nie podlegają tak szczegółowej kontroli. Niemniej jednak, większość realizowanych obecnie przedsięwzięć budowlanych musi zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. O taka decyzję występuje właściciel inwestycji do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego. To jedyna instytucja zajmująca się problematyka budownictwa. wszystkie formalności załatwiane są w jednym miejscu. Uzyskanie takiej decyzji wiąże się z koniecznością zaprezentowania całej dokumentacji obiektu. Projekt oraz dziennik budowy składane są we właściwym urzędzie. Niekiedy, a w przypadku obiektów użytkowych, konieczna staje się również wizyta pracownika danego urzędu. Kontroli podlega stan faktyczny obiektu oraz jego odzwierciedlenie w projekcie. Dopiero pozytywne zakończenie wszystkich czynności weryfikujących może sprawić, że uzyskamy odpowiedni dokument pozwalający nam na korzystanie z wybudowanego obiektu budowlanego.

Leave a comment