Decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja pozwolenia na budowę wydawana jest przez kierownika inspektoratu nadzoru budowlanego. Jest to instytucja weryfikująca oraz sprawdzająca zasadność konkretnych realizacji budowlanych. O wydanie pozwolenia na budowę mogą się starać właściciele nieruchomości gruntowych, na których planowana jest inwestycja. Muszą oni posiadać odpowiednio przygotowaną dokumentację oraz uzgodnić ją z przedstawicielami różnorodnych środowisk. Decyzję pozwolenia na budowę nie otrzymamy szybko. Jest to bowiem proces długotrwały oraz żmudny. Dotyczy to zarówno urzędników państwowych, jak i samych zainteresowanych. Wielokrotne wizyty w biurze projektowym, a potem z urzędzie mogą okazać się bardzo absorbujące. Czas oczekiwania na wydanie takiej decyzji wynosi nawet trzy miesiące. W tym czasie dokonywana jest kontrola zgodności projektu ze stanem prawnym, jak zgodności projektu z wymaganiami technicznymi. Weryfikowane są również wszelkie uzgodnienia, jakich dokonaliśmy w ramach przyłączeń wodnych, czy kanalizacyjnych. Dla uzyskania pozytywnego efektu końcowego konieczne jest zatem dopilnowanie wielu formalności związanych z daną dokumentacją. Nie obejdzie się również bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów finansowych. Niemniej jednak, nie uda się rozpocząć budowy własnego domu, jeśli wcześniej nie zostanie zrealizowany obowiązek urzędowy.