21 February 2024 New York

Blog Post

Droga do Unii

Droga do Unii

Polska, mimo iż od kilku lat jest członkiem Unii Europejskiej cały czas musi ją gonić. Nie jest to ani tani ani łatwy proces, gdyż w niektórych dziedzinach zaniedbania i związane z tym zacofanie są wieloletnie. Bardzo dużo jest do zrobienia obrębie rozwoju i unowocześniania infrastruktury państwowej. We współczesnej Polsce budownictwo miało różne fazy, zarówno rozwoju jak i zastoju. Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku to ciągły brak materiałów dobrej, jakości, oraz niska wydajność osób zatrudnionych w sektorze budowlanym. Trudne było przystosowanie się sektora budowlanego do zasad wolnego rynku. O ile pierwsze lata po transformacji ustrojowej były trudne to druga połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła zdecydowaną poprawę. Rozpoczęto szereg inwestycji, głównie drogowych. Ruszyło również budowanie domów jednorodzinnych, gdyż mieszkanie w bloku z wielkiej płyty nie było już szczytem marzeń. Nie bez znaczenia jest wkroczenie na w końcu dostępny rynek polski kapitału zagranicznego. Zaczęły pojawiać się hotele, biurowce, centra handlowe, obiekty na potrzeby przemysłu. Powstawało nowe i jednocześnie remontowano stare. Po wejściu do Unii pojawiły się dotacje na rozwój infrastruktury. Na chwilę obecną budownictwo przeżywa kryzys, co jest echem złej sytuacji gospodarczej w całej Europie.

Leave a comment