Remont sposobem integracji rodziny

Remont sposobem integracji rodziny

W zagonionej rzeczywistości często nie dysponujemy wystarczającym czasem, aby spędzać znaczną jego część wykonując różnorodne zadania i czynności razem ze swoją rodziną. Zaburzone zostają zatem relacje rodzinne, które powinny stanowić fundament jej funkcjonowania. Dzieci nie czują więzi z rodzicami, a rodzice nie mają pojęcia o zainteresowaniach swoich pociech. Warto więc wykorzystać każda nadarzającą się okazję do podjęcia wspólnych działań rodzinnych. Wykonanie bieżącego remontu mieszkania może stanowić doskonałe połączenie pożytecznego i przyjemnego. Dzięki podjętym działaniom dokonamy i tak koniecznej modernizacji naszego mieszkania, a wykonując większość prac razem z rodziną odbudujemy panujące w niej relacje. Wykonywanie różnorodnych prac, szczególnie przez dzieci, może dać im wiele satysfakcji i radości. Nie mówimy tutaj o ciężkich pracach remontowych, wymagających wiele siły oraz wiedzy specjalistycznej. Wiadomym jest, że nie dopuścimy dzieci do jakiegokolwiek działania w tym obszarze. Chodzi tu raczej o czynności proste i nie wymagające większych umiejętności. Samo przygotowanie mieszkania do remontu jest jednym z takich ciekawych zajęć. Zabezpieczanie mebli, przenoszenie poszczególnych elementów wyposażenia to zajęcia, w których dzieci odegrać mogą znaczącą rolę. Szeroko rozumiany demontaż, czyli zrywanie tapet, czy oczyszczanie ścian pozwoli najmłodszym rozładować pokłady energii. Na koniec oczywiście malowanie. Proste i niewielkie powierzchnie mogą stać się polem, do popisu dla naszych pociech. Nie unikajmy więc współpracy z dzieci w zakresie remontu. One chętnie wezmą udział w proponowanych przez nas czynnościach.