Działka rolna i leśna

Działka rolna i leśna

Aby wybudować dom należy mieć odpowiednią działkę pod jego budowę. Nie ma konieczności by była to działka budowlana, bo można wybudować dom na działce rolnej lub leśnej. Owszem będzie konieczne będzie zmienienie przeznaczenia. Każda osoba decydująca się na taki krok liczyć będzie musiała się z komplikacjami, które staną na ich drodze. Warto więc przed podjęciem takiej decyzji dowiedzieć się, czym musimy się zająć, aby urzeczywistnienie naszego wymarzonego domu doszło do skutku. Na samym początku należy powiedzieć, że sprawa związana z zagospodarowaniem działki rolnej czy leśnej, nie należy do zadań najłatwiejszych, a wręcz w większości przypadków jest niemożliwa do zrealizowania. Całe to zamieszanie związane jest z prawną ochroną. Każda osoba, która ma w zamiarze wybudować dom na działce rolnej czy leśnej warto by zapoznała się z ustawą o ochronie gurtów leśnych i rolnych. Jest to pewnego rodzaju biblia w tej kwestii. Bardzo ważna kwestią jest zmienienie przeznaczenia danej działki. Jeśli chcemy zagospodarować tego rodzaju działki, to bez zmiany przeznaczenia się nie obejdzie. Należy złożyć wniosek i zgodę otrzymujemy od odpowiednich organów. Z odpowiednią zgodą w przypadku gruntów wyższych klas może wystąpić wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jednak jeśli chodzi o przeznaczenie gruntów niższych klas to w tym przypadku o tym samodzielnie decydować będzie gmina.