Etapowość budowania domu

Etapowość budowania domu

Wszelkie konstrukcje budowlane realizowane są za pomocą określonych etapów budowy. To one oraz ich odpowiednia kolejność warunkują optymalne zrealizowanie zlecenia. Etapowość budowania jest również pomocna dla inwestora. Można bowiem podzielić prace na kolejne lata. Nie ma konieczności wykonania wszystkiego w ciągu. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie gruntu pod fundamenty. Stanowią one podstawę jakichkolwiek dalszych działań. Dom bez fundamentów nie ma prawa istnieć. Konieczne jest tutaj wywiezienie ziemi oraz przygotowanie podłoża betonowego. Można wykonać, w tym miejscu, różnorodne podpiwniczenia. Kolejnym etapem prac jest doprowadzenie budynku do stanu surowego otwartego. Oznacza to, że gotowe są ściany obiektu z wyznaczonym miejscami na okna, czy drzwi, ale brak jeszcze dachu i całej stolarki okiennej i drzwiowej. Dalej następuje stan surowy zamknięty, w którym dom jest całkowicie zamknięty przed warunkami zewnętrznymi. Ostatnim etapem jest etap wykończenia cechujący się najwyższymi kosztami oraz długim okresem trwania. Jak widać, wybudowanie wymarzonego domu jest realizowaniem kolejnych kroków budowlanych w odpowiedniej kolejności. Na każdym etapie możliwe jest przerwanie prac oraz przeczekanie do następnego okresu kalendarzowego. Wiele osób buduje swoje domy na zasadzie etapów. Pozwala im to pozyskiwać odpowiednie środki na sprawną realizację kolejnej części.