Remonty a wysokość podatków

Remonty a wysokość podatków

Koszty prowadzonych prac remontowych mieszkań oraz domów stanowią dla właścicieli nie lada wyzwanie finansowe. Władze państwowe postanowiły, choć w pewnym stopniu, partycypować w ponoszonych przez nich kosztach. Z myślą o właścicielach nieruchomości powstała możliwość odzyskania części podatku VAT poniesionego na zakup niezbędnych, do remontu, materiałów w ramach tzw. ulgi remontowej. Z proponowanej formy odciążenia podatkowego mogą skorzystać właściciele domów oraz mieszkań, którzy dokonali, w danym roku podatkowym, następujących działań: budowa budynku, remont budynku, rozbudowa budynku. Oczywiście przepisy znacznie ograniczają pojęcie remontu. Remontem nazywamy prace, których celem jest poprawa warunków technicznych danego lokalu lub zaadoptowanie do celów mieszkaniowych. Posiadając dom nie możemy zatem starać się o zwrot kosztów dla czynności wykonanych wokół nieruchomości, jak montaż bram wjazdowych, wykonanie chodników, czy schodów. Ponadto, do kategorii remontu, nie możemy zaliczyć działań obejmujących pomieszczenia przynależne do nieruchomości, jak piwnica, czy garaż. Zatem pomoc dotyczy tylko czynności obejmujących samo mieszkanie. Warto również nadmienić, że powszechnie głoszony zwrot podatku VAT nie jest dokładnie jesgo zwrotem. Odzyskujemy jedynie część poniesionych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy podatkiem 23%, a podatkiem 7%.