Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Dom jest miejscem Bezpiecznym dla każdego człowieka. Osoba, która decyduje się na jego budowę podejmuje jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Należy jednak wiedzieć, że proces budowy domu jest dość skomplikowany. Wiąże się nie tylko z warunkami zabudowy i zagospodarowaniem terenu o którym wspomnimy w tym artykule, ale jest to proces znacznie większy. Decyzje o warunkach zabudowy należy dostarczyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzję taką składa się u władzy danego miasta, gminy. Mają oni czas 65 dni na wydanie pozwolenia. Decyzja może być pozytywna jak i negatywna. Tak więc aby otrzymać taką decyzję, należy spełniać określone warunki zabudowy. Przede wszystkim znajdować musi się co najmniej jedna sąsiednia działa z dostępem do tej samej drogi publicznej. Musi być ona zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, które dotyczą nowej zabudowy. Poza tym również kolejnymi warunkami są wystarczające dla planowanej zabudowy uzbrojenie terenu, brak konieczności uzyskania zgody, jak równie i zgodność z odrębnymi przepisami. Nie każda działa ma ustaloną decyzję o warunkach zabudowy. Aby została ona ustalona konieczne jest złożenie wniosku przez inwestora. W takiej decyzji otrzymamy między innymi informacje o tym jaka odległość musi być od granic działki, kąt nachylenia dachu, jak również i wysokość maksymalna domu.