Forma projektu budowlanego

Forma projektu budowlanego

Projekt budowlany jest dokumentem opisującym określoną realizacje. Każdy taki dokument dotyczy konkretnego obiektu budowlanego. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wszelkiego rodzaju informacje technologiczne zawarte są na kolejnych stronicach dokumentacji. Ma to bowiem nie tylko pokazać urzędowi, jaką nieruchomość będziemy budować, ale również pomóc wykonawcą w doborze odpowiednich technik oraz materiałów. Projekt budowlany jest opracowywany przez wykwalifikowane biura projektowe oraz przekazywane zamawiającemu w ściśle określonej formie oraz ilości. Zakres oraz opracowanie takiej dokumentacji projektowej realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami). Oprócz tradycyjnych, papierowych wersji projektu, każdy inwestor otrzymuje również projekt w wersji elektronicznej. Nie można go edytować oraz wprowadzać jakichkolwiek zmian, niemniej jednak może być powszechnie stosowany w prowadzeniu wycen, czy omawianiu realizacji. Do projektu dołączane są najczęściej również kosztorysy oraz przedmiary, które są nieodzownym elementem planowania i rozliczania prac budowlanych na danej nieruchomości.