Jak daleko od sąsiada?

Jak daleko od sąsiada?

Kiedy budujemy dom w okolicy, w której znajduje się wiele innych domów i niektóre z nich będą z nami sąsiadowały powinniśmy poznać niektóre przepisy prawa budowlanego, aby ograniczyć spory między sąsiadami i możliwość zapłacenia kary za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Często sąsiedzi, którzy nie są zbyt przyjaźnie ustosunkowani nie godzą się na budowanie domu zbyt blisko ich posesji i wnoszą niestety sprawę do sądu .Dobrze jest sprawić, aby nigdy nie mieli ku temu poważniejszych powodów. Jeśli budujesz dom przy granicy swojej działki i tym samym blokujesz drogę sąsiadom, która jest w ich posiadaniu, łamiesz przepisy prawa budowlanego. Sąsiedzi muszą także mieć możliwość korzystania ze wszelkich mediów, takich jak woda, gaz, prąd, a także energia cieplna czy środki łączności podczas budowania przez ciebie domu. Nie możesz także swoja budową pozbawić sąsiadów światła dziennego ani nie możesz nadmiernie narażać ich na hałas przez działanie swoich sprzętów budowlanych.