Korzystanie z terenu sąsiadów przy budowie domu

Korzystanie z terenu sąsiadów przy budowie domu

Podczas wykonywania prac budowlanych na terenie twojej działki może okazać się, że niezbędne będzie przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych przy wykorzystaniu działki sąsiada. Aby to zrobić, trzeba zapytać sąsiada o pozwolenie i uzgodnić z nim warunki, na jakich będzie przebiegała owa współpraca, na jakich zasadach będziesz korzystał z działki sąsiada. Warto czasami także ustalić już na początku rekompensatę za korzystanie z działki, jeśli to będzie potrzebne i jeśli na takim poziomie przebiegają twoje kontakty z sąsiadem. Jeśli twój sąsiad nie zgodzi się na to, aby na jego posesji przeprowadzane były jakiekolwiek prace budowlane związane ze wznoszeniem twojego domu, możesz zwrócić się o pozwolenie do miejscowego starosty, który pozwoli ci korzystać z działki sąsiada, jeśli to jest konieczne i sąsiad będzie musiał się do tego dostosować. Jeśli w trakcie twojego korzystania z posesji sąsiada do budowania swojego domu zajdą jakieś szkody, będziesz musiał pokryć koszty ich napraw.