Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Każda osoba fizyczna, która posiada nieruchomości płaci podatek o dniej w czterech ratach. Pierwszy termin zapłaty mija 15 marca. Pozostałe raty płacimy odpowiednio do 15 maja, września oraz listopada. Podatek zobowiązani są płacić wszyscy właściciele nieruchomości, jak również i użytkownicy wieczyści. Z pewnością nie jedna osoba zastanawiała się nad wysokością płacenia podatku. Nigdy nie będzie to stała kwota. Ludzie posiadają nieruchomości o różnych powierzchniach a to od tego zależy. Ponadto każda gmina ustala swoje stawki podatku od nieruchomości. Jednak należy wiedzieć, że w ustawie są określone stawki, których nie należy przekraczać. Podatek pobierany jest przez samorząd gminy. Przedmiotem opodatkowania są wszystkie nieruchomości, a mianowicie grunty, budynki, części budynków, a także budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. w życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami. Czasami przychodzi czas kiedy właśnie staliśmy się właścicielami działki, czy zakończyliśmy budowę domu. Należy wiedzieć, że w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatki. W zależności od tego czy kupiliśmy działkę. Czy zakończyliśmy budowę domu, jesteśmy zobowiązani w ciągu 14 dni to zgłosić. Podatek od działki płacimy od następnego miesiąca, natomiast podatek od budowy domu jesteśmy zobowiązani zapłacić do 1 stycznia następnego roku.