Zachowanie odpowiednich odległości

Zachowanie odpowiednich odległości

Wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane wymagają spełnienia określonych przepisów. Nie ma możliwości samodzielnego oraz indywidualnego podejścia do problematyki usytuowania domu. Jest to ściśle oznakowane w odpowiednich rubrykach prawa. Podstawowa zasada zachowania zdrowych odległości pomiędzy budynkami mówi, że obiekt budowlany powinien znajdować się minimum 4 metry od granicy działki. Oznacza to, że nie mamy możliwości posadowienia budynku w mniejszej odległości. Ma to zapewni komfort użytkowania samym właścicielom, ale również wszystkim otaczającym sąsiadom. Odległość od granicy działko jest ściśle przestrzegana w przypadku domków jednorodzinnych oraz innych obiektów mieszkalnych. Jest to spowodowane tym, że w tych budynkach znajduje się wiele okien, co może powodować niekomfortowe poczucie się sąsiednich właścicieli. Zbyt mała odległość od granicy działki nie daje poczucia pewnej intymności, jakiej oczekujemy na własnym ternie. W przypadku obiektów budowlanych o przeznaczeniu gospodarczym sytuacja może wyglądać różnie. Wielu przedsiębiorców stosuje zabieg otrzymania odstępstwa od normy odległościowej. Dzięki temu mogą pełnoprawnie lokalizować swoje inwestycje w innych miejscach albo powiększać projektowane obiekty budowlane. Na terenach typowo gospodarczych zdecydowanie łatwiej jest uzyskać takie odstępstwo.