21 February 2024 New York

Blog Post

Zachowanie odpowiednich odległości

Zachowanie odpowiednich odległości

Wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane wymagają spełnienia określonych przepisów. Nie ma możliwości samodzielnego oraz indywidualnego podejścia do problematyki usytuowania domu. Jest to ściśle oznakowane w odpowiednich rubrykach prawa. Podstawowa zasada zachowania zdrowych odległości pomiędzy budynkami mówi, że obiekt budowlany powinien znajdować się minimum 4 metry od granicy działki. Oznacza to, że nie mamy możliwości posadowienia budynku w mniejszej odległości. Ma to zapewni komfort użytkowania samym właścicielom, ale również wszystkim otaczającym sąsiadom. Odległość od granicy działko jest ściśle przestrzegana w przypadku domków jednorodzinnych oraz innych obiektów mieszkalnych. Jest to spowodowane tym, że w tych budynkach znajduje się wiele okien, co może powodować niekomfortowe poczucie się sąsiednich właścicieli. Zbyt mała odległość od granicy działki nie daje poczucia pewnej intymności, jakiej oczekujemy na własnym ternie. W przypadku obiektów budowlanych o przeznaczeniu gospodarczym sytuacja może wyglądać różnie. Wielu przedsiębiorców stosuje zabieg otrzymania odstępstwa od normy odległościowej. Dzięki temu mogą pełnoprawnie lokalizować swoje inwestycje w innych miejscach albo powiększać projektowane obiekty budowlane. Na terenach typowo gospodarczych zdecydowanie łatwiej jest uzyskać takie odstępstwo.

Leave a comment