21 February 2024 New York

Blog Post

Dziennik budowy konieczność czy zbytek

Dziennik budowy konieczność czy zbytek

Każda budowa, która realizowana jest na terenie danego obszaru musi posiadać swój dziennik budowy. Jest to dokument niezbędny i konieczny podczas prowadzenia prac. Podlega on ścisłej kontroli, jaka może przyjść na nasz plac budowy, ale również oddajemy go do urzędu po zakończeniu prac budowlanych. Nic zatem dziwnego, ż inwestorzy oraz firmy budowlane starają się systematycznie dokonywać wpisów w dzienniku oraz pilnować rzetelności tych wpisów. Na pierwszej stronie dziennika znajdują się bowiem niezbędne dane wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację prac. Podstawową osobą na każdym placu budowy jest kierownik budowy. Jest to najczęściej wyznaczony pracownik zajmujące równocześnie funkcję kierownika. Jego zadaniem jest nadzorowanie prac wszystkich pracowników oraz prowadzenie dokumentacji budowy. Z jego kompetencji pozostaje systematyczne oraz prawidłowe uzupełnianie dziennika budowy. Kolejnym ważnym specjalistom na placu budowy jest inspektor nadzoru budowlanego. Jest to fachowiec kontrolujący sposób wykonania prac danej branży. Kto inny będzie sprawdzał konstrukcje budynku, a kto inny zweryfikuje montaż instalacji elektrycznej. Wyznaczeni specjaliści również wpisują swoją obecność i ewentualne uwagi w dzienniku budowy jest to zatem swoisty pamiętnik wszystkich dni powstawania danej nieruchomości.

Leave a comment